Maciej Białous

Białostoczanin, doktor socjologii, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu socjologii kultury, polityki kulturalnej i polityki pamięci. Edukator filmowy z doświadczeniem zebranym w lokalnych i ogólnopolskich projektach. Współpracuje m. in. z Dyskusyjnymi Klubami Filmowymi w Białymstoku i Augustowie. Od 2014 r. współorganizator międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych „ŻubrOFFka”. Współautor projektów badawczych i społecznych przeprowadzonych w ramach Fundacji SocLab oraz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku.