, 8 grudnia 2020 r.

Polityka muralowa w Krakowie!

W Krakowie powstanie polityka muralowa, która pomoże w zarządzaniu istniejącymi i nowymi muralami powstającymi w naszym mieście.  DNA Miasta zostało zaproszone do poprowadzenia tego procesu.

Murale to obecnie najbardziej popularne, dostępne i rozpoznawalne społecznie pole sztuki w przestrzeni publicznej. Szczególnie w przeciągu ostatniego dziesięciolecia możemy mówić o “modzie na mural”, która wykształciła profesjonalne środowisko dla swoich działań, na które składają się między innymi festiwale, zamówienia, inicjatywy urzędów, instytucji, organizacji i firm, programy grantowe, stypendia i konkursy. 

Sztuka murali się zmienia

Współczesny mural to pojęcie bardzo złożone. Stanowi jednocześnie pryzmat dla strategii, taktyk, pomysłów i motywacji tych, którzy go inicjują, w imieniu których “mówi”. W ostatnich latach podniesiono również liczne zarzuty wobec murali, takie jak nadmiarowość, komercjalizacja, służebność wobec powierzonych mu zadań, rocznicowość, niedbałość w przygotowaniu. Murale w sposób istotny zmieniają charakter przestrzeni, podnoszą jej wartość estetyczną i społeczną, mają informować, sprzedawać, upamiętniać, promować, budować markę, nierzadko – również w Krakowie – powstają specjalne trasy dla turystyki miejskiej powiązane z sztuką muralową. 

Każdego roku do Urzędu Miasta wpływa między 20 a 30 nowych propozycji muralowych. W samym mieście mamy już blisko 300 realizacji muralowych o rozmaitych walorach. Część z nich zachowuje swoje walory estetyczne, wykonawcze i krytyczne pomimo upływu czasu, inne murale mają charakter doraźny, zamówieniowy, powstały bez związku z otoczeniem. Chcielibyśmy wzorem wielu miast europejskich stworzyć politykę pozwalającą w sposób zintegrowany zarządzać zasobem muralowym w powiązaniu z wszystkimi warunkami definiującymi przestrzeń miasta historycznego i miasta współczesnego. Zależy nam na sztuce muralowej najwyższej próby, ponieważ mamy świadomość, że jakość artystyczna i wykonawcza murali wiele mówi  o kulturze organizacyjnej, przestrzennej i estetycznej tych, którzy miastem zarządzają. Chcemy podejść do tej kwestii w nowoczesny i przejrzysty sposób i wypracować zestaw rekomendacji i wytycznych dla sprawnego zarządzania tym polem sztuki. Od początku otwieramy ten proces na wszystkie osoby i instytucje, posiadających doświadczenia w tym zakresie, ale też mające potrzebę włączenia się w proces planowania form wsparcia miasta  – mówi Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta miasta Krakowa ds. Kultury.

Ideę uporządkowania polityk wspierających powstawanie malowideł wielkoformatowych i murali, w tym wytworzenie przewodników dla twórców, konkursów grantowych i programu konserwacji wybranych malowideł wspiera dr Małgorzata Jantos, Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa:

Od wielu lat wspieram środowisko twórców murali, wychwytujemy talenty w tej dziedzinie, poszukujemy dla nich przestrzeni do tworzenia. Ale są to często działania doraźne, podejmowane pod wpływem chwili. Artysta ma gotowy pomysł, a dopiero potem poszukuje przestrzeni. W idealnym świecie byłoby, aby prace muralowe powstawały w odniesieniu do konkretnej przestrzeni i angażowały społeczność lokalną. Chcemy pomóc twórcom murali. Wypracujemy rodzaj przewodnika, który umożliwi artystom uwzględnienie w swoich pracach np. kwestii jakości użytych materiałów, przygotowania ścian i zaplanowania cyklu życia murali, ale także zidentyfikujemy instytucje, które mogą w tym procesie być partnerami dla miasta.

Nowe wyzwania zapisane w tzw. uchwale krajobrazowej

Istotnym powodem podjęcia prac nad polityką muralową jest również wejście w życie tzw. uchwały krajobrazowej. Jej zapisy wprowadzają nowe regulacje dotyczące umieszczania obiektów – w tym murali – w przestrzeni publicznej naszego miasta. 

Prace nad polityką muralową rozpoczniemy od otwartej debaty o merytorycznych, administracyjnych i prawnych aspektach naszego przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem będą wspólne warsztaty poświęcone identyfikacji wyzwań i oczekiwań, które powinny zostać uwzględnione i rozstrzygnięte w polityce muralowej dla Krakowa. Prace zostaną zakończone na przełomie 1. i 2. kwartału 2021 r. 

Zarys planowanych prac nad muralową polityką dla Krakowa został przedstawiony podczas krótkiego Briefingu.

A już 15 grudnia o godzinie 11.30 odbędzie się pierwsza debata ekspercka poświęcona zagadnieniom merytorycznym – artystycznym, konserwatorskim. Wydarzenia będą transmitowane na profilu programu DNA Miasta na Facebooku.

Z chęcią będziemy udzielać dalszych informacji na temat przebiegu prac i możliwości zaangażowania się w ten proces. Można się z nim skontaktować mailowo pod adresem kontakt@dnamiasta.com lub poprzez profil programu DNA Miasta na Facebooku.