, 4 lipca 2023 r.

Strategia dla Pszczyny

Prezentujemy treść Programu Rozwoju Kultury na lata 2023 – 2032 (dalej PPRK2023/2032). To kolejny dokument strategiczny przygotowany przy współpracy z DNA Miasta.

PRK2023/2032 zawiera 7 działań, które rekomendujemy do realizacji w ciągu najbliższych 9 lat. Nie jest to jednak plan totalny, który obejmuje swoim zasięgiem cały obszar kultury i ma ambicję regulować wszelkie działania prowadzone w ramach miejskiej polityki kulturalnej. Powstał jako rodzaj przewodnika wytyczającego drogę umożliwiającą osiągnięcie konkretnych celów, które uważamy za niezbędne do wykorzystania pełnego potencjału lokalnej kultury. 

Dokument został przygotowany w trakcie trwającego trzy miesiące kulturalnego NAMYSŁU. Jego finałem był KULTURALNY MARATON – czterodniowe wydarzenia wypełnione sesjami wspólnej pracy, dyskusji i inspiracji.

Przeczytaj cały dokument TUTAJ