Współtwórcy

Nasze działania narodziły się w 2009 r. jako jeden z programów Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego. Dzisiaj pracujemy już niezależnie, ale przez te dziesięć lat nasze działania były prowadzone i wspierane przez szereg niezwykłych osób – m.in. dr Jędrzeja Bursztę, Marię Karpińską, Martynę Obarską, Małgorzatę Mostek, Zofię Penzę, Michała Sęka, Martę Sienkiewicz i prof. Michała Wenzla. Obecne prace DNA Miasta są koordynowane przez Artura Celińskiego i dr Macieja Białousa.

Artur Celiński

Artur Celiński, politolog, konsultant, komentator życia publicznego, miejski aktywista, ekspert w temacie polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego. Twórca i szef zespołu projektu DNA Miasta. Zastępca redaktorki naczelnej Magazynu Miasta.

Pomysłodawca i koordynator badania „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. Współpracuje z Radiem TOK FM – obecnie jako współtwórca podcastów “Magazynu Miasta”. Kurator międzynarodowego projektu “Rozmowy zamiejscowe” prowadzonego przez Goethe-Institut. Redaktor i współredaktor 13 raportów badawczych na temat polityki kulturalnej w polskich miastach. Pełnił rolę konsultanta przy programie „Koalicji Miast” funkcjonującego w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Występował w charakterze prelegenta lub moderatora na ponad 100 krajowych i międzynarodowych konferencjach. Autor tekstów opublikowanych w czołowych polskich mediach. Koordynator procesu tworzenia dokumentów strategicznych w dziedzinie kultury w Olsztynie, Koszalinie, Białymstoku i Rybniku. Gościnnie pracuje jako wykładowca akademicki (UW, UKSW, ASP w Warszawie). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Maciej Białous

Białostoczanin, doktor socjologii, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu socjologii kultury, polityki kulturalnej i polityki pamięci. Edukator filmowy z doświadczeniem zebranym w lokalnych i ogólnopolskich projektach. Współpracuje m. in. z Dyskusyjnymi Klubami Filmowymi w Białymstoku i Augustowie. Od 2014 r. współorganizator międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych „ŻubrOFFka”. Współautor projektów badawczych i społecznych przeprowadzonych w ramach Fundacji SocLab oraz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku.