, 18 czerwca 2019 r.

Białystok: wydarzenia kluczowe wybrane!

W środę 5 czerwca 2019 r. w klubie Fama w Białymstoku zebrali się przedstawiciele lokalnego środowiska kultury, aby w tajnym głosowaniu zdecydować o wyborze pięciu Wydarzeń Kluczowych. Ze strony otwierającego spotkanie wiceprezydenta Białegostoku, Rafała Rudnickiego, nie zabrakło nawiązań do trzydziestej rocznicy wyborów czerwcowych oraz idei demokracji. Ustalono bowiem, że to demokratyczny głos środowiska zdecyduje o tym, które z białostockich wydarzeń otrzymają trzyletnie wsparcie finansowe, umożliwiające im stabilne działanie i rozwój. Takie innowacyjne rozwiązanie zostało przyjęte jako część uchwalonego w ubiegłym roku Programu Polityki Kulturalnej miasta Białystok na lata 2018 – 2022 plus.

Uprawnieni do głosowania byli członkowie tak zwanego Zespołu 100, złożonego z przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, artystów, akademików, dziennikarzy i innych liderów opinii. Wybierać mogli spośród 15 wydarzeń (6 organizowanych przez miejskie lub regionalne instytucje kultury, 9 przez organizacje pozarządowe), które zostały zgłoszone do konkursu. W głosowaniu wzięło udział 88 ze 100 uprawnionych osób. Wybór Wydarzeń Kluczowych ogłoszono publicznie podczas konferencji prasowej we wtorek 11 czerwca 2019 roku.  

Wyniki głosowania nie wzbudzą chyba wśród białostoczan zainteresowanych kulturą większych kontrowersji (dokładne wyniki oraz skrótowy opis wydarzeń dostępny na stronie http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/kultura/realizacjaprogramupolitykikulturalnej/program-wydarzen-kluczowych.html). Przed głosowaniem, w opinii wielu, faworytem do miana Wydarzenia Kluczowego był Up To Date Festival i rzeczywiście udało mu się zdobyć największą liczbę głosów (52). Z pewnością oddaje to dzisiejszą pozycję Festiwalu na kulturalnej mapie Białegostoku i powszechne przekonanie, że jest to wydarzenie mające duży potencjał przyciągania obiorców spoza miasta i regionu. (Swoją drogą, organizatorzy Festiwalu wyrazili ostatnio przyświecającą im ideę miłości do bliskich i szacunku dla starszych widowiskowym muralem w centrum Białegostoku. Wzruszenia gwarantowane – zajrzyjcie tutaj.  

Dofinansowanie otrzymały również inne festiwale. Kameralny, ale cieszący się dobrą prasą i zainteresowaniem kulturalnych turystów festiwal Halfway, prezentujący muzykę z nurtów singer/songwriter, urban folku czy indie popu (zaczyna się za dwa tygodnie, o programie można dowiedzieć się pod adresem http://www.halfwayfestival.com/). Festiwale lalkarskie, odbywające się w cyklach dwuletnich Lalka-Nie-Lalka oraz Metamorfozy lalek (o nadchodzącej lada dzień kolejnej edycji przeczytać można pod adresem https://www.metamorfozy-lalek.pl/). Ich wybór potwierdza mocną pozycję środowiska lalkarskiego w mieście. Wsparcie otrzymał również cieszący się zainteresowaniem białostoczan Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”.

W pewnym sensie, najbardziej zaskakującym wyborem może być dofinansowanie festiwalu „Biała Czysta Kulturalna – rzeka dla mieszkańców”. Z pewnością wybór ten traktować można jako docenienie i wynagrodzenie oddolnej pracy grupy pomysłowych ludzi, którzy od lat animują kulturalne życie białostoczan w intrygujących formach i nieoczywistych miejscach. Działania te, jak do tej pory charakteryzowała kameralność i spokojna, niemal rodzinna atmosfera, tym samym projekt ten najbardziej różni się od pozostałych dofinansowanych w konkursie. Ciekawe jest również, że „Biała Czysta Kulturalna…” o włos wyprzedziła propozycję wydarzeń większych, o bardziej „mainstreamowych” formatach: Festiwal Tańca „Kalejdoskop” oraz Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej. Pewna odmienność „Białej Czystej Kulturalnej…” w dofinansowanej puli sprawia, że warto będzie przyglądać się rozwojowi tego projektu z dużą ciekawością.