, 6 maja 2019 r.

Nowe narzędzie! Opowiedz nam kulturę…

Do naszej oferty wprowadzamy kolejne narzędzie badawcze - cykl warsztatów "Opowiedzmy sobie kulturę".

Nasze działania od samego początku opieramy na konkretach. Stronimy od „ogólnych” opinii, a wszystkie zjawiska i działania próbujemy uchwycić za pomocą zobiektywizowanych narzędzi. Część naszej pracy wykonujemy zagłębiając się w dokumenty, sprawozdania i tabelki budżetowe. Ale najwięcej dowiadujemy się podczas rozmów z ludźmi – twórcami, animatorami i uczestnikami miejskiej kultury.

Dlatego do naszej oferty wprowadzamy kolejne narzędzie badawcze – cykl warsztatów „Opowiedzmy sobie kulturę”. Dzięki niemu jesteśmy w stanie szybko, efektywnie i z pełnym zaangażowaniem lokalnych twórców i animatorów przygotować przegląd miejskiej oferty kulturalnej.

Nowe narzędzie ma konkretne cele:

Budujemy dokładny opis dotychczasowej oferty kulturalnej (uwzględniający m.in. takie kryteria jak: organizatorzy, zasięg i charakter wydarzenia/działania, grupa docelowa). 

Tworzymy mapy pomagające w zrozumieniu i analizowaniu jakości dotychczasowej oferty kulturalnej (np. mapa lokalizacyjna wydarzeń/działań; mapa twórców i animatorów kultury; oraz mapa myśli obecnych w sklasyfikowanych wydarzeniach).

Pobudzamy dyskusję na temat jakości prowadzonych działań i zaspokajania istniejących potrzeb lokalnej społeczności.

Tworzymy listę najważniejszych wyzwań mogących mieć wpływ na jakość oferty kulturalnej w ciągu najbliższych lat, a w podsumowaniu proponujemy możliwe rozwiązania.

Zamierzone efekty chcemy uzyskać za pomocą cyklu minimum trzech sesji warsztatowych. Do udziału w nich są zaproszeni wszyscy twórcy i animatorzy kultury z danego miasta. Przewidujemy oddzielne warsztaty dla osób pracujących w instytucjach kultury oraz osób prowadzących swoje działania w inny sposób (od ngo, poprzez różnego rodzaju kolektywy, grupy, aż do działalności gospodarczej).

Podczas pracy warsztatowej będziemy wykorzystywać archiwalne informacje prasowe, opisy, recenzje i materiały audio-video dotyczące poszczególnych wydarzeń. Ich zebranie jest elementem naszej analizy przedwarsztatowej. Realizujemy ją, by móc rozmawiać konkretnie.

Czas trwania warsztatów będzie uzależniony od szczegółowego scenariusza każdego spotkania. Planujemy wstępnie, aby warsztaty nie trwały dłużej niż 4 godziny.

Po zakończeniu całego procesu przygotowujemy interaktywne podsumowanie. Publikujemy je na naszej stronie www razem z mapami, cytatami, zdjęciami i nagraniami audio-video zebranymi podczas pracy.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.